Voorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de website van de Vereniging van Eigenaars Bataviahaven I te Lelystad (hierna te noemen "de Vereniging").

  1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.batavia-haven.org en alle andere websites die door of namens de Vereniging geplubliceerd worden. De Vereniging behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder inbegrepen de voorwaarden in onze reglementen (reglement in de splitsingsakte en huishoudelijk reglement).

  2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.

  3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. De Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. De Vereniging garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen en te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

  4. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze website naar websites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat de Vereniging gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat de Vereniging de inhoud van de besbetreffende website onderschrijft.  

  5. Het opnemen van hyperlinks naar de home page van onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan. Deep linking is eveneens niet toegestaan.

  6. De Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website wordt geplaatst. De Vereniging behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website, geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

  7. Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust mogelijk auteursrecht. Hergebruik voor commerciĆ«le doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciĆ«le doeleinden dient u contact op te nemen met de Vereniging. 

  8. Voor vragen en opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot de Vereniging.