REGLEMENTEN

Huishoudelijk reglement en splitsings(akte) reglement

Reglement van Splitsing

Dit reglement maakt onderdeel uit van de splitsingsakte. Deze splitsingsakte heeft u samen met de eigendomsakte ontvangen bij de overdracht van uw woning, bij de notaris.

Het reglement is opgesteld door de notaris en gebaseerd op een modelreglement. Het is de belangrijkste bron van regels binnen de VVE en een document met juridische status.

Het beschijft de rechten en plichten van de eigenaars en het omschrijft een aantal procedures voor het functioneren van onze VVE.

   Reglement van Splitsing na wijziging van 27 april 2012
   Reglement van Splitsing (oud, vervallen)

Huishoudelijk Reglement

Dit reglement is een door de ALV goedgekeurde aanvulling op het reglement uit de splitsingsakte en kan hier nooit van afwijken of mee in tegenspraak zijn.

   Huishoudelijk Reglement

Protocol Cameratoezicht

Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bewoners en de bezoekers van ons complex.

   Protocol cameratoezicht

Splitsingstekeningen

Deze tekeningen behoren bij de bovenstaande splitsing en dienen ter verduidelijking van de vorm en afmetingen van de privé gedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten. De hierin gebruikte (locatie) aanduiding met indexnummers komt overeen met de beschrijving in de tekst van de splitsingsakte.

   Ondergrondse parkeerkelder
   Parkeerdek begane grond
   Eerste verdieping
   Tweede verdieping
   Derde verdieping
   Vierde verdieping
   Vijfde verdieping
   Zesde verdieping
   Zevende verdieping
   Achtste verdieping

Bestemmingsplan Bataviahaven

Hier vindt u het bestemmingsplan zoals vastgesteld in 2015 door de gemeente Lelystad.

   Bataviahaven 2015 – Toelichting – doorzoekbaar
   Bataviahaven 2015 – Toelichting – PDF document
   Bataviahaven 2015 – Regels – doorzoekbaar
   Bataviahaven 2015 – Regels – PDF document
   PL73 voorschriften bestemmingsplan Batavia Haven – oude plan 2005
   PL73 toelichting bestemmingsplan Batavia Haven – oude plan 2005

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *